Registration portal

Participation in educational activities and testing ...

Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ


Zvýšenie kompetencií učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania.
logo

Activity name Active activity
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS BB)

Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS BB)


annotation:
V súčasnosti je popri rozvíjaní počítačovej gramotnosti dôležité rozvíjať aj ďalšie počítačové zručnosti, pretože trh s počítačovými produktmi sa neustále vyvíja. Vyvíjajú sa aj softvérové produkty a počítačový svet prichádza neustále s novými možnosťami a to aj v tak zaužívanej oblasti ako je balík programov: textový editor, tabuľkový editor, prezentačný program, grafický editor. Pedagógovia používajú tieto programy vo svojej pedagogickej praxi, ale potrebujú držať krok s najnovšími trendmi, aby vnášali do vyučovacieho procesu podnetné momenty, kedy sa vyučovanie stáva tvorivým a viac kooperatívnym. Znalosti práce s takýmito programami umožňujú pri vyučovaní aktivizovať žiakov, podnietiť ich k tvorivosti a tímovej spolupráci a dať im možnosť využívať najnovšie trendy vo výpočtovej technike. Novinkou v oblasti ukladania dát sú tzv. cloudové riešenia, vďaka ktorým sú k dispozícii dokumenty 24 hodín denne z rôznych miest a zariadení – PC, tablet, mobil. Odpadáva tak rušivé nahrávanie dokumentov na prenosné médiá, kde sa zvyšuje riziko straty prenosného média a následného zneužitia údajov. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je z veľkej časti ich bezplatnosť v základnej zostave a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase (on-line) alebo kedykoľvek inokedy. Takisto je možné materiály posielať e-mailom. Tieto riešenia sú využiteľné pre učiteľov rôznych aprobácií, aj pre nepedagogických zamestnancov. Učitelia môžu využívať cloudový priestor na prácu v textom, tabuľkou, prezentáciou, grafickou a pri tvorbe testovacích formulárov a následne spracúvaní výsledkov hodnotenia žiakov. Tým škola ušetrí financie na nákup kancelárskych balíkov alebo obnovovanie licencií.
contact: Mgr. Stanislav Slačka, vzdelavaniesvs@itakademia.sk, +421484231757
No terms
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS LM)

Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS LM)


annotation:
V súčasnosti je popri rozvíjaní počítačovej gramotnosti dôležité rozvíjať aj ďalšie počítačové zručnosti, pretože trh s počítačovými produktmi sa neustále vyvíja. Vyvíjajú sa aj softvérové produkty a počítačový svet prichádza neustále s novými možnosťami a to aj v tak zaužívanej oblasti ako je balík programov: textový editor, tabuľkový editor, prezentačný program, grafický editor. Pedagógovia používajú tieto programy vo svojej pedagogickej praxi, ale potrebujú držať krok s najnovšími trendmi, aby vnášali do vyučovacieho procesu podnetné momenty, kedy sa vyučovanie stáva tvorivým a viac kooperatívnym. Znalosti práce s takýmito programami umožňujú pri vyučovaní aktivizovať žiakov, podnietiť ich k tvorivosti a tímovej spolupráci a dať im možnosť využívať najnovšie trendy vo výpočtovej technike. Novinkou v oblasti ukladania dát sú tzv. cloudové riešenia, vďaka ktorým sú k dispozícii dokumenty 24 hodín denne z rôznych miest a zariadení – PC, tablet, mobil. Odpadáva tak rušivé nahrávanie dokumentov na prenosné médiá, kde sa zvyšuje riziko straty prenosného média a následného zneužitia údajov. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je z veľkej časti ich bezplatnosť v základnej zostave a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase (on-line) alebo kedykoľvek inokedy. Takisto je možné materiály posielať e-mailom. Tieto riešenia sú využiteľné pre učiteľov rôznych aprobácií, aj pre nepedagogických zamestnancov. Učitelia môžu využívať cloudový priestor na prácu v textom, tabuľkou, prezentáciou, grafickou a pri tvorbe testovacích formulárov a následne spracúvaní výsledkov hodnotenia žiakov. Tým škola ušetrí financie na nákup kancelárskych balíkov alebo obnovovanie licencií.
contact: Ing. Ladislav Staroň, vzdelavanie@itakademia.sk, +421445526221
No terms
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS MI)

Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS MI)


annotation:
V súčasnosti je popri rozvíjaní počítačovej gramotnosti dôležité rozvíjať aj ďalšie počítačové zručnosti, pretože trh s počítačovými produktmi sa neustále vyvíja. Vyvíjajú sa aj softvérové produkty a počítačový svet prichádza neustále s novými možnosťami a to aj v tak zaužívanej oblasti ako je balík programov: textový editor, tabuľkový editor, prezentačný program, grafický editor. Pedagógovia používajú tieto programy vo svojej pedagogickej praxi, ale potrebujú držať krok s najnovšími trendmi, aby vnášali do vyučovacieho procesu podnetné momenty, kedy sa vyučovanie stáva tvorivým a viac kooperatívnym. Znalosti práce s takýmito programami umožňujú pri vyučovaní aktivizovať žiakov, podnietiť ich k tvorivosti a tímovej spolupráci a dať im možnosť využívať najnovšie trendy vo výpočtovej technike. Novinkou v oblasti ukladania dát sú tzv. cloudové riešenia, vďaka ktorým sú k dispozícii dokumenty 24 hodín denne z rôznych miest a zariadení – PC, tablet, mobil. Odpadáva tak rušivé nahrávanie dokumentov na prenosné médiá, kde sa zvyšuje riziko straty prenosného média a následného zneužitia údajov. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je z veľkej časti ich bezplatnosť v základnej zostave a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase (on-line) alebo kedykoľvek inokedy. Takisto je možné materiály posielať e-mailom. Tieto riešenia sú využiteľné pre učiteľov rôznych aprobácií, aj pre nepedagogických zamestnancov. Učitelia môžu využívať cloudový priestor na prácu v textom, tabuľkou, prezentáciou, grafickou a pri tvorbe testovacích formulárov a následne spracúvaní výsledkov hodnotenia žiakov. Tým škola ušetrí financie na nákup kancelárskych balíkov alebo obnovovanie licencií.
contact: Ing. Marek Mazur, vzdelavanie@itakademia.sk, +421566872833
No terms
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS PN)

Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR - ŠVS PN)


annotation:
V súčasnosti je popri rozvíjaní počítačovej gramotnosti dôležité rozvíjať aj ďalšie počítačové zručnosti, pretože trh s počítačovými produktmi sa neustále vyvíja. Vyvíjajú sa aj softvérové produkty a počítačový svet prichádza neustále s novými možnosťami a to aj v tak zaužívanej oblasti ako je balík programov: textový editor, tabuľkový editor, prezentačný program, grafický editor. Pedagógovia používajú tieto programy vo svojej pedagogickej praxi, ale potrebujú držať krok s najnovšími trendmi, aby vnášali do vyučovacieho procesu podnetné momenty, kedy sa vyučovanie stáva tvorivým a viac kooperatívnym. Znalosti práce s takýmito programami umožňujú pri vyučovaní aktivizovať žiakov, podnietiť ich k tvorivosti a tímovej spolupráci a dať im možnosť využívať najnovšie trendy vo výpočtovej technike. Novinkou v oblasti ukladania dát sú tzv. cloudové riešenia, vďaka ktorým sú k dispozícii dokumenty 24 hodín denne z rôznych miest a zariadení – PC, tablet, mobil. Odpadáva tak rušivé nahrávanie dokumentov na prenosné médiá, kde sa zvyšuje riziko straty prenosného média a následného zneužitia údajov. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je z veľkej časti ich bezplatnosť v základnej zostave a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase (on-line) alebo kedykoľvek inokedy. Takisto je možné materiály posielať e-mailom. Tieto riešenia sú využiteľné pre učiteľov rôznych aprobácií, aj pre nepedagogických zamestnancov. Učitelia môžu využívať cloudový priestor na prácu v textom, tabuľkou, prezentáciou, grafickou a pri tvorbe testovacích formulárov a následne spracúvaní výsledkov hodnotenia žiakov. Tým škola ušetrí financie na nákup kancelárskych balíkov alebo obnovovanie licencií.
contact: Ing. Miriam Rajčanová, vzdelavanie@itakademia.sk, +421337352825
No terms
Dáta a ich prezentácia (UKF)

Dáta a ich prezentácia (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života. Druhá časť vzdelávania bude zameraná na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa budeme programovacím jazykom PHP a JavaScript a využijeme aj databázu MySQL. Budú predstavené postupy pri spracovaní webových formulárov na strane klienta aj servera, ochranu pred útokmi typu SQL injection aj dynamické doťahovanie webového obsahu cez AJAX.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Dáta a ich prezentácia (UMB)

Dáta a ich prezentácia (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života. Druhá časť vzdelávania bude zameraná na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa budeme programovacím jazykom PHP a JavaScript a využijeme aj databázu MySQL. Budú predstavené postupy pri spracovaní webových formulárov na strane klienta aj servera, ochranu pred útokmi typu SQL injection aj dynamické doťahovanie webového obsahu cez AJAX.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Dáta a ich prezentácia (UNIZA)

Dáta a ich prezentácia (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života. Druhá časť vzdelávania bude zameraná na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa budeme programovacím jazykom PHP a JavaScript a využijeme aj databázu MySQL. Budú predstavené postupy pri spracovaní webových formulárov na strane klienta aj servera, ochranu pred útokmi typu SQL injection aj dynamické doťahovanie webového obsahu cez AJAX.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Dáta a ich prezentácia (UPJŠ)

Dáta a ich prezentácia (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života. Druhá časť vzdelávania bude zameraná na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa budeme programovacím jazykom PHP a JavaScript a využijeme aj databázu MySQL. Budú predstavené postupy pri spracovaní webových formulárov na strane klienta aj servera, ochranu pred útokmi typu SQL injection aj dynamické doťahovanie webového obsahu cez AJAX.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Databázy (UMB)

Databázy (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Databázy (UNIZA)

Databázy (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Databázy (UPJŠ)

Databázy (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pochopenie základných princípov uchovávania údajov v relačných databázach a možností ich používania i modifikácie. Frekventanti vzdelávaní sa postupne a na ilustračných príkladoch a na reálnom databázovom softvéri zoznámia s databázovým jazykom SQL a naučia sa ho používať postupne najprv pri práci s jednu tabuľkou a potom i s celou databázou. Oboznámia sa i so základnými metódami databázového modelovania reálnych situácií z ich života.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Exkurzie v IT firmách pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR)

Exkurzie v IT firmách pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR)


annotation:
Cieľom exkurzií učiteľov v IT firmách je zvýšenie popularity využívania moderných vzdelávacích technológií vo vyučovaní nielen informatiky a ukázať prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vyučovania v jednotlivých predmetoch s využitím IT.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informačná bezpečnosť (UMB)

Informačná bezpečnosť (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informačná bezpečnosť (UNIZA)

Informačná bezpečnosť (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informačná bezpečnosť (UPJŠ)

Informačná bezpečnosť (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia (UKF)

Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na oboznámenia sa učiteľov 1. stupňa so vzdelávacími cieľmi a didaktikou primárnej informatiky v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu. Bude nielen rešpektovať osobitosti primárneho vzdelávania, ale priamo využívať bohaté pedagogické skúsenosti učiteľov, ktorí (zvyčajne) učia svojich žiakov všetky alebo väčšinu predmetov, poznajú teda dôležitosť prepájania rôznych oblastí vzdelávania, a tiež ďalšie kľúčové didaktické princípy práce so žiakmi tohto veku. Vzdelávanie sa v prvom rade zamerá na rozvoj základov školskej informatiky a elementárneho programovania, ale zároveň aj na rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorú bude učiteľ pri práci s novými metodickými materiálmi potrebovať. V oblasti programovania sa bude vzdelávanie orientovať na transformáciu aktivít s priamym riadením fyzického alebo virtuálneho objektu na prácu s plánovaním (programovaním) budúceho správania. Tieto symbolicky reprezentované plány-programy bývajú spravidla lineárne sekvencie elementárnych krokov a žiaci sa na 1. stupni učia ich interpretovať, dopĺňať, modifikovať, porovnávať a zostavovať.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia (UMB)

Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na oboznámenia sa učiteľov 1. stupňa so vzdelávacími cieľmi a didaktikou primárnej informatiky v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu. Bude nielen rešpektovať osobitosti primárneho vzdelávania, ale priamo využívať bohaté pedagogické skúsenosti učiteľov, ktorí (zvyčajne) učia svojich žiakov všetky alebo väčšinu predmetov, poznajú teda dôležitosť prepájania rôznych oblastí vzdelávania, a tiež ďalšie kľúčové didaktické princípy práce so žiakmi tohto veku. Vzdelávanie sa v prvom rade zamerá na rozvoj základov školskej informatiky a elementárneho programovania, ale zároveň aj na rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorú bude učiteľ pri práci s novými metodickými materiálmi potrebovať. V oblasti programovania sa bude vzdelávanie orientovať na transformáciu aktivít s priamym riadením fyzického alebo virtuálneho objektu na prácu s plánovaním (programovaním) budúceho správania. Tieto symbolicky reprezentované plány-programy bývajú spravidla lineárne sekvencie elementárnych krokov a žiaci sa na 1. stupni učia ich interpretovať, dopĺňať, modifikovať, porovnávať a zostavovať.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia (UPJŠ)

Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ - Príprava učiteľov primárneho vzdelávania na predmet informatika, s dôrazom na oblasť rozvoja algoritmického myslenia (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na oboznámenia sa učiteľov 1. stupňa so vzdelávacími cieľmi a didaktikou primárnej informatiky v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu. Bude nielen rešpektovať osobitosti primárneho vzdelávania, ale priamo využívať bohaté pedagogické skúsenosti učiteľov, ktorí (zvyčajne) učia svojich žiakov všetky alebo väčšinu predmetov, poznajú teda dôležitosť prepájania rôznych oblastí vzdelávania, a tiež ďalšie kľúčové didaktické princípy práce so žiakmi tohto veku. Vzdelávanie sa v prvom rade zamerá na rozvoj základov školskej informatiky a elementárneho programovania, ale zároveň aj na rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorú bude učiteľ pri práci s novými metodickými materiálmi potrebovať. V oblasti programovania sa bude vzdelávanie orientovať na transformáciu aktivít s priamym riadením fyzického alebo virtuálneho objektu na prácu s plánovaním (programovaním) budúceho správania. Tieto symbolicky reprezentované plány-programy bývajú spravidla lineárne sekvencie elementárnych krokov a žiaci sa na 1. stupni učia ich interpretovať, dopĺňať, modifikovať, porovnávať a zostavovať.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF)

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Chémia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Chémia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Spoločný blok

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Spoločný blok


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Biológia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Biológia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Fyzika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Fyzika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Geografia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Geografia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Informatika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Informatika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Matematika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UKF) - Predmet Matematika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB)

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Biológia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Biológia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Fyzika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Fyzika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Geografia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Geografia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Informatika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Informatika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Matematika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Predmet Matematika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Spoločný blok

Informatika v prírodných vedách a matematike (UMB) - Spoločný blok


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ)

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Biológia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Biológia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Fyzika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Fyzika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Geografia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Geografia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Chémia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Chémia


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Informatika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Informatika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Matematika

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Predmet Matematika


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Spoločný blok

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) - Spoločný blok


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a matematikou a prírodovednými predmetmi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Internet vecí (TUKE)

Internet vecí (TUKE)


annotation:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzických svetom, lokálnom spracovaní na hranici siete, bezpečnom a efektívnom prenose dát cez rôzne sieťové protokoly, ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj podnikateľské nápady v danej oblasti. Študent sa naučí kreatívne navrhnúť šikovné systémy od jedného konca k druhému pre Internet vecí a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Internet vecí (UNIZA)

Internet vecí (UNIZA)


annotation:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzických svetom, lokálnom spracovaní na hranici siete, bezpečnom a efektívnom prenose dát cez rôzne sieťové protokoly, ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj podnikateľské nápady v danej oblasti. Študent sa naučí kreatívne navrhnúť šikovné systémy od jedného konca k druhému pre Internet vecí a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Konferencia Didfyz 2019

Konferencia Didfyz 2019


annotation:
Konferencia Didfyz 2019
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Konferencia DidInfo 2019

Konferencia DidInfo 2019


annotation:
Konferencia DidInfo 2019
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Konferencia DidInfo 2020

Konferencia DidInfo 2020


annotation:
Konferencia DidInfo 2020
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Konferencia DidInfo 2021 (CVTI SR)

Konferencia DidInfo 2021 (CVTI SR)


annotation:
Konferencia DidInfo 2021
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Konferencia národného projektu pre učiteľov stredných škôl

Konferencia národného projektu pre učiteľov stredných škôl


annotation:
Konferencia v rámci národného projektu
contact: Mgr. Mária Babinčáková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Konferencia národného projektu pre učiteľov základných škôl

Konferencia národného projektu pre učiteľov základných škôl


annotation:
Konferencia v rámci národného projektu
contact: Mgr. Mária Babinčáková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Konferencia NetAcad

Konferencia NetAcad


annotation:
Konferencia je zameraná na najnovšie trendy vo vzdelávaní predmetov v oblasti Počítačových sietí a Internetu vecí na stredných a vysokých školách. Poskytuje priestor pre učiteľov vymieňať si informácie a skúsenosti, vypočuť si zmeny v dostupných vzdelávacích podkladoch, plány pre rozvoj Sieťového akademického programu Cisco, či dostupné riešenia pre oblasť Internetu vecí, ktoré je možné využiť vo výučbe.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UKF)

Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.) Využitie bude preukázané na jednotlivých témach.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UMB)

Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.) Využitie bude preukázané na jednotlivých témach.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)

Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.) Využitie bude preukázané na jednotlivých témach.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UKF)

Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.)
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UMB)

Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.)
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UNIZA)

Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.)
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)

Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.)
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Objektové programovanie a prezentácia dát (UKF)

Objektové programovanie a prezentácia dát (UKF)


annotation:
Vzdelávací program bude na úvod zameraný na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry). Druhá časť vzdelávania bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Frekventanti vzdelávaní sa oboznámia so štandardami tvorby webových stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Objektové programovanie a prezentácia dát (UMB)

Objektové programovanie a prezentácia dát (UMB)


annotation:
Vzdelávací program bude na úvod zameraný na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry). Druhá časť vzdelávania bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Frekventanti vzdelávaní sa oboznámia so štandardami tvorby webových stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Objektové programovanie a prezentácia dát (UNIZA)

Objektové programovanie a prezentácia dát (UNIZA)


annotation:
Vzdelávací program bude na úvod zameraný na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry). Druhá časť vzdelávania bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Frekventanti vzdelávaní sa oboznámia so štandardami tvorby webových stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ)

Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávací program bude na úvod zameraný na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry). Druhá časť vzdelávania bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Frekventanti vzdelávaní sa oboznámia so štandardami tvorby webových stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Objektový prístup k riešeniu problémov (UMB)

Objektový prístup k riešeniu problémov (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry).
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Objektový prístup k riešeniu problémov (UNIZA)

Objektový prístup k riešeniu problémov (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry).
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Objektový prístup k riešeniu problémov (UPJŠ)

Objektový prístup k riešeniu problémov (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na riešenie programátorských úloh s využitím objektovo orientovaného programovania (OOP). Frekventanti vzdelávania sa naučia navrhnúť objektový model, rozdeliť úlohu medzi spolupracujúce objekty, určiť ich kompetencie a navrhnutý model implementovať. Ako programátorský jazyk bude zvolený jazyk Java. Na vysvetlenie základných konceptov OOP (zapúzdrenie, polymorfizmus a dedičnosť) sa budú využívať praktické úlohy, v ktorých sú tieto koncepty jednoducho a hlavne intuitívne uplatniteľné (napr. tvorba počítačovej hry).
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Biológia SŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Biológia SŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Biológia ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Biológia ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Fyzika SŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Fyzika SŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Fyzika ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Fyzika ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Geografia SŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Geografia SŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Geografia ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Geografia ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Chémia SŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Chémia SŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Chémia ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Chémia ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Informatika 1. st ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Informatika 1. st ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Informatika SŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Informatika SŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Informatika ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Informatika ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Matematika SŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Matematika SŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Matematika ZŠ (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Matematika ZŠ (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 1 (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 1 (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 2 (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 2 (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 3 (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 3 (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 4 (CVTI SR)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ - Sieťové technológie 4 (CVTI SR)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UKF)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UKF)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UMB)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UMB)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)

Otvorené hodiny pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)


annotation:
Otvorené hodiny budú realizované v IT SienceLab, popr. v iných učebniach s potrebným vybavením, formou ukážkových hodín, na ktorých budú použité metodiky inovované v časti 1.1. využívajúce inovatívne prvky, metódy a formy. Všetky otvorené hodiny budú nahrávané a zverejnené v autorizovanej časti IKT vzdelávacej platformy, kde si ich budú môcť pozrieť aj učitelia, ktorí sa otvorenej hodiny nemohli zúčastniť.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Počítačové systémy (UKF)

Počítačové systémy (UKF)


annotation:
Vzdelávanie je zamerané na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov sú predstavené základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Vzdelávanie je riešené v modelovom všeobecnom prostredí (platformovo nezávisle), pričom demonštrácie, prípadne jednoduché konkrétne projekty, sú metodicky pripravené pre viacero platforiem (Linux, Windows, Android). Súčasťou vzdelávania sú aj základné informácie o bezpečnosti a administrácii počítačových systémov nad rámec modulu ECDL o bezpečnosti pri práci s IKT. Časť o bezpečnosti sa venuje bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát. V rámci administrácie počítačových systémov sa zameriava najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Počítačové systémy (UMB)

Počítačové systémy (UMB)


annotation:
Vzdelávanie je zamerané na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov sú predstavené základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Vzdelávanie je riešené v modelovom všeobecnom prostredí (platformovo nezávisle), pričom demonštrácie, prípadne jednoduché konkrétne projekty, sú metodicky pripravené pre viacero platforiem (Linux, Windows, Android). Súčasťou vzdelávania sú aj základné informácie o bezpečnosti a administrácii počítačových systémov nad rámec modulu ECDL o bezpečnosti pri práci s IKT. Časť o bezpečnosti sa venuje bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát. V rámci administrácie počítačových systémov sa zameriava najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Počítačové systémy (UNIZA)

Počítačové systémy (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie je zamerané na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov sú predstavené základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Vzdelávanie je riešené v modelovom všeobecnom prostredí (platformovo nezávisle), pričom demonštrácie, prípadne jednoduché konkrétne projekty, sú metodicky pripravené pre viacero platforiem (Linux, Windows, Android). Súčasťou vzdelávania sú aj základné informácie o bezpečnosti a administrácii počítačových systémov nad rámec modulu ECDL o bezpečnosti pri práci s IKT. Časť o bezpečnosti sa venuje bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát. V rámci administrácie počítačových systémov sa zameriava najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Počítačové systémy (UPJŠ)

Počítačové systémy (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie je zamerané na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov sú predstavené základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Vzdelávanie je riešené v modelovom všeobecnom prostredí (platformovo nezávisle), pričom demonštrácie, prípadne jednoduché konkrétne projekty, sú metodicky pripravené pre viacero platforiem (Linux, Windows, Android). Súčasťou vzdelávania sú aj základné informácie o bezpečnosti a administrácii počítačových systémov nad rámec modulu ECDL o bezpečnosti pri práci s IKT. Časť o bezpečnosti sa venuje bezpečnému používaniu hardvéru, softvéru, počítačovej siete, operačných systémov a bezpečnosti dát. V rámci administrácie počítačových systémov sa zameriava najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Počítačové systémy a siete (UMB)

Počítačové systémy a siete (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblastí počítačových systémov najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Počítačové systémy a siete (UNIZA)

Počítačové systémy a siete (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblastí počítačových systémov najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Počítačové systémy a siete (UPJŠ)

Počítačové systémy a siete (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblastí počítačových systémov najmä na operačný systém GNU/Linux a základné sieťové služby. Vzdelávanie bude prebiehať pomocou experimentálneho virtuálneho prostredia a mikroprocesorovej stavebnice.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UKF)

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UKF)


annotation:
Vzdelávací program Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ bude zameraný na v súčasnosti veľmi populárnu oblasť informatiky –programovateľné mikroprocesorom riadené systémy. Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB)

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB)


annotation:
Vzdelávací program Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ bude zameraný na v súčasnosti veľmi populárnu oblasť informatiky –programovateľné mikroprocesorom riadené systémy. Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UNIZA)

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UNIZA)


annotation:
Vzdelávací program Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ bude zameraný na v súčasnosti veľmi populárnu oblasť informatiky –programovateľné mikroprocesorom riadené systémy. Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)

Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávací program Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ bude zameraný na v súčasnosti veľmi populárnu oblasť informatiky –programovateľné mikroprocesorom riadené systémy. Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie mobilných zariadení (UMB)

Programovanie mobilných zariadení (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti programovania mobilných aplikácií a ich využiteľnosť vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Programovanie mobilných zariadení (UNIZA)

Programovanie mobilných zariadení (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti programovania mobilných aplikácií a ich využiteľnosť vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Programovanie mobilných zariadení (UPJŠ)

Programovanie mobilných zariadení (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie si vedomostí a zručnosti v oblasti programovania mobilných aplikácií a ich využiteľnosť vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Programovanie robotických modelov na ZŠ (UKF)

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UKF)


annotation:
Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie robotických modelov na ZŠ (UMB)

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UMB)


annotation:
Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie robotických modelov na ZŠ (UNIZA)

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie robotických modelov na ZŠ (UPJŠ)

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS BB)

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS BB)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní problému, analytickom myslení, tvorbe riešení. Rozšíriť profesijné kompetencie pri vytváraní individuálnych aj tímových projektov pre žiakov, ktoré umožňujú podporu ďalších sociálnych zručností – navrhovanie riešenia, jeho zdôvodnenie a obhájenie v pracovnej skupine. Tým u žiaka podporiť schopnosti prezentovať problém smerom k iným ľuďom a hľadať spoločné riešenia. Udržať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti.
contact: Mgr. Stanislav Slačka, vzdelavaniesvs@itakademia.sk, +421484231757
No terms
Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS LM)

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS LM)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní problému, analytickom myslení, tvorbe riešení. Rozšíriť profesijné kompetencie pri vytváraní individuálnych aj tímových projektov pre žiakov, ktoré umožňujú podporu ďalších sociálnych zručností – navrhovanie riešenia, jeho zdôvodnenie a obhájenie v pracovnej skupine. Tým u žiaka podporiť schopnosti prezentovať problém smerom k iným ľuďom a hľadať spoločné riešenia. Udržať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti.
contact: Ing. Ladislav Staroň, vzdelavanie@itakademia.sk, +421445526221
No terms
Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS MI)

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS MI)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní problému, analytickom myslení, tvorbe riešení. Rozšíriť profesijné kompetencie pri vytváraní individuálnych aj tímových projektov pre žiakov, ktoré umožňujú podporu ďalších sociálnych zručností – navrhovanie riešenia, jeho zdôvodnenie a obhájenie v pracovnej skupine. Tým u žiaka podporiť schopnosti prezentovať problém smerom k iným ľuďom a hľadať spoločné riešenia. Udržať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti.
contact: Ing. Marek Mazur, vzdelavanie@itakademia.sk, +421566872833
No terms
Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS PN)

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS PN)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní problému, analytickom myslení, tvorbe riešení. Rozšíriť profesijné kompetencie pri vytváraní individuálnych aj tímových projektov pre žiakov, ktoré umožňujú podporu ďalších sociálnych zručností – navrhovanie riešenia, jeho zdôvodnenie a obhájenie v pracovnej skupine. Tým u žiaka podporiť schopnosti prezentovať problém smerom k iným ľuďom a hľadať spoločné riešenia. Udržať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti.
contact: Ing. Miriam Rajčanová, vzdelavanie@itakademia.sk, +421337352825
No terms
Programovanie webových stránok (UMB)

Programovanie webových stránok (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa bude aj programovaciemu jazyku PHP a Javascript, taktiež na využitie databázy MySQL.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Programovanie webových stránok (UNIZA)

Programovanie webových stránok (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa bude aj programovaciemu jazyku PHP a Javascript, taktiež na využitie databázy MySQL.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Programovanie webových stránok (UPJŠ)

Programovanie webových stránok (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na návrh a tvorbu dynamických webových stránok. Venovať sa bude aj programovaciemu jazyku PHP a Javascript, taktiež na využitie databázy MySQL.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Riešenie problémov a programovanie (UMB)

Riešenie problémov a programovanie (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie a rozvíjanie pokročilejších techník programovania a ich využiteľnosť ich vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Riešenie problémov a programovanie (UNIZA)

Riešenie problémov a programovanie (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie a rozvíjanie pokročilejších techník programovania a ich využiteľnosť ich vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Riešenie problémov a programovanie (UPJŠ)

Riešenie problémov a programovanie (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na osvojenie a rozvíjanie pokročilejších techník programovania a ich využiteľnosť ich vo vlastnej výučbe. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ)

Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ)


annotation:
Informatika sa v rôznych formách povinných a voliteľných predmetov a krúžkov postupne rozšírila zo stredných škôl aj na 2. a 1. stupeň ZŠ. Reálne však tento predmet veľmi často vyučujú informatici – amatéri alebo nadšenci pre prácu s počítačmi, ktorí naň nemajú kvalifikáciu a často ani požadované a primerané odborné znalosti. Predkladaný vzdelávací program je preto významným krokom k vytvoreniu priestoru a príležitosti pre týchto učiteľov získať kvalitné a moderné informatické vzdelanie a dosiahnuť odbornú a didaktickú úroveň kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí dokážu iniciovať a riadiť moderný konštruktívny poznávací proces, v ktorom žiaci rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, a tiež samostatné, kritické a zodpovedné rozhodovanie, rozvoj svojej tvorivosti a ďalších vyšších poznávacích funkcií. Takto vzdelaný absolvent bude na svojej škole v mnohých prípadoch pôsobiť ako inovátor, ktorý zapája do nových foriem učenia a učenia sa aj ďalších kolegov a pomáha na škole rozvíjať informatické vzdelávanie.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (CVTI SR)

Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (CVTI SR)


annotation:
V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (TUKE)

Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (TUKE)


annotation:
V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UKF)

Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UKF)


annotation:
V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UMB)

Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UMB)


annotation:
V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UNIZA)

Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UNIZA)


annotation:
V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UPJŠ)

Stáže v IT firmách pre učiteľov informatiky SŠ (UPJŠ)


annotation:
V rámci projektu bude pre 40 vybraných učiteľov informatiky na SŠ v spolupráci s regionálnymi IT firmami vytvorená metodika realizácie odbornej stáže. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať učitelia možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory. Stáže budú smerované k motivácii učiteľov pre inováciu svojich vyučovacích hodín tak, aby nadchli viac študentov pre štúdium informatiky. Stáže sa budú realizovať jedenkrát za obdobie realizácie projektu v dĺžke 10 pracovných dní vo vybraných IT firmách.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Škálovanie počítačových sietí (TUKE)

Škálovanie počítačových sietí (TUKE)


annotation:
Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)

Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)


annotation:
Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu

Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na prípravu školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku.
contact: Mgr. Mária Babinčáková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Tvorba a prezentácia dát (UMB)

Tvorba a prezentácia dát (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Oboznámenie sa so štandardami tvorby webovýych stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Tvorba a prezentácia dát (UNIZA)

Tvorba a prezentácia dát (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Oboznámenie sa so štandardami tvorby webovýych stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Tvorba a prezentácia dát (UPJŠ)

Tvorba a prezentácia dát (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na zoznámenie sa so základnými princípmi návrhu, tvorby a údržby webu. Oboznámenie sa so štandardami tvorby webovýych stránok (HTML, CSS), problematikou rozmiestnenia obsahu webovej stránky, pravidlami prístupnosti a použiteľnosti, publikovaním webu a prácou vo vybranom systéme pre správu obsahu.
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS MI)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS MI)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.
contact: Ing. Marek Mazur, vzdelavanie@itakademia.sk, +421566872833
No terms
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS PN)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS PN)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.
contact: Ing. Miriam Rajčanová, vzdelavanie@itakademia.sk, +421337352825
No terms
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS BB)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS BB)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.
contact: Mgr. Stanislav Slačka, vzdelavaniesvs@itakademia.sk, +421484231757
No terms
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS LM)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS LM)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.
contact: Ing. Ladislav Staroň, vzdelavanie@itakademia.sk, +421445526221
No terms
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS MI)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.
contact: Ing. Marek Mazur, vzdelavanie@itakademia.sk, +421566872833
No terms
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS PN)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS PN)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.
contact: Ing. Miriam Rajčanová, vzdelavanie@itakademia.sk, +421337352825
No terms
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS BB)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS BB)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.
contact: Mgr. Stanislav Slačka, vzdelavaniesvs@itakademia.sk, +421484231757
No terms
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS LM)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR - ŠVS LM)


annotation:
Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá spĺňa atribúty kvality a moderného dizajnu. Toto všetko na bezplatnej platforme, ktorá nebude finančne zaťažovať učiteľa ani školu – teda webpriestor, hosting a doména budú bezplatné. Učiteľa nebudeme učiť náročné programovanie v zložitých programovacích jazykoch, ale ukážeme mu spôsob vytvorenia webstránky jednoduchým redakčným spôsobom s možnosťou neustálej aktualizácie vytvoreného obsahu.
contact: Ing. Ladislav Staroň, vzdelavanie@itakademia.sk, +421445526221
No terms
Tvorivý učiteľ fyziky XII (CVTI SR)

Tvorivý učiteľ fyziky XII (CVTI SR)


annotation:
Tvorivý učiteľ fyziky XII
contact: Mgr. Beáta Fecková, vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341283
No terms
Úvod do počítačových sietí (TUKE)

Úvod do počítačových sietí (TUKE)


annotation:
Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Úvod do počítačových sietí (UNIZA)

Úvod do počítačových sietí (UNIZA)


annotation:
Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a spracovanie údajov. Využije sa práca s aplikáciami na tablet, práca s internetovými databázami, cloudové zdieľanie súborov a pod. Využitie bude preukázané na napr. na témach: Fotosyntéza a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla, práca s kolorimetrom, vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchacia sústava človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, práca so spirometrom a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Metabolizmus rastlín (detekcia metabolitov ÚV svetlom, cloudové zdieľanie a triedenie dokumentácie, bádateľsky orientovaná výučba), Analýza pohybu bezstavovcov (analýza videozáznamu zo stereomikroskopu a digitálneho mikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Rast a vývin rastlín (analýza záznamu časozbernou kamerou, bádateľsky orientovaná výučba), Chromozómy, karyotyp (analýza s spracovanie fotografie z digitálneho mikroskopu, zhotovenie karyotypu bádateľsky orientovaná výučba), Rodokmeňová analýza (práca so softvérom na zostavenie rodokmeňa, bádateľsky orientovaná výučba), Genetický kód (práca s internetovou databázou – vyhľadanie sekvencie známeho génu z databázy NCBI, napr. inzulínu a porovnanie sekvencií ľudského a prasacieho génu).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a spracovanie údajov. Využije sa práca s aplikáciami na tablet, práca s internetovými databázami, cloudové zdieľanie súborov a pod. Využitie bude preukázané na napr. na témach: Fotosyntéza a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla, práca s kolorimetrom, vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchacia sústava človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, práca so spirometrom a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Metabolizmus rastlín (detekcia metabolitov ÚV svetlom, cloudové zdieľanie a triedenie dokumentácie, bádateľsky orientovaná výučba), Analýza pohybu bezstavovcov (analýza videozáznamu zo stereomikroskopu a digitálneho mikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Rast a vývin rastlín (analýza záznamu časozbernou kamerou, bádateľsky orientovaná výučba), Chromozómy, karyotyp (analýza s spracovanie fotografie z digitálneho mikroskopu, zhotovenie karyotypu bádateľsky orientovaná výučba), Rodokmeňová analýza (práca so softvérom na zostavenie rodokmeňa, bádateľsky orientovaná výučba), Genetický kód (práca s internetovou databázou – vyhľadanie sekvencie známeho génu z databázy NCBI, napr. inzulínu a porovnanie sekvencií ľudského a prasacieho génu).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a spracovanie údajov. Využije sa práca s aplikáciami na tablet, práca s internetovými databázami, cloudové zdieľanie súborov a pod. Využitie bude preukázané na napr. na témach: Fotosyntéza a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla, práca s kolorimetrom, vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchacia sústava človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, práca so spirometrom a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Metabolizmus rastlín (detekcia metabolitov ÚV svetlom, cloudové zdieľanie a triedenie dokumentácie, bádateľsky orientovaná výučba), Analýza pohybu bezstavovcov (analýza videozáznamu zo stereomikroskopu a digitálneho mikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Rast a vývin rastlín (analýza záznamu časozbernou kamerou, bádateľsky orientovaná výučba), Chromozómy, karyotyp (analýza s spracovanie fotografie z digitálneho mikroskopu, zhotovenie karyotypu bádateľsky orientovaná výučba), Rodokmeňová analýza (práca so softvérom na zostavenie rodokmeňa, bádateľsky orientovaná výučba), Genetický kód (práca s internetovou databázou – vyhľadanie sekvencie známeho génu z databázy NCBI, napr. inzulínu a porovnanie sekvencií ľudského a prasacieho génu).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na počítačom podporované meranie, spracovanie dát a analýzu obrazovej informácie. Využije sa práca PC, s tabletom, digitálnymi mikroskopmi, interaktívne hlasovanie a ďalšie prístupné technológie. Využitie bude preukázané napr. na témach: Stavba tela nekvitnúcich rastlín (váženie digitálnou váhou, cloudové zdieľanie a spracovanie údajov, analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Povrch tela stavovcov (analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Výživa a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchanie živočíchov a človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Vylučovanie (interaktívne hlasovanie, bádateľsky orientovaná výučba), Živočíchy v okolí ľudských sídiel (práca s aplikáciami pre tablet, bádateľsky orientovaná výučba).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na počítačom podporované meranie, spracovanie dát a analýzu obrazovej informácie. Využije sa práca PC, s tabletom, digitálnymi mikroskopmi, interaktívne hlasovanie a ďalšie prístupné technológie. Využitie bude preukázané napr. na témach: Stavba tela nekvitnúcich rastlín (váženie digitálnou váhou, cloudové zdieľanie a spracovanie údajov, analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Povrch tela stavovcov (analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Výživa a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchanie živočíchov a človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Vylučovanie (interaktívne hlasovanie, bádateľsky orientovaná výučba), Živočíchy v okolí ľudských sídiel (práca s aplikáciami pre tablet, bádateľsky orientovaná výučba).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na počítačom podporované meranie, spracovanie dát a analýzu obrazovej informácie. Využije sa práca PC, s tabletom, digitálnymi mikroskopmi, interaktívne hlasovanie a ďalšie prístupné technológie. Využitie bude preukázané napr. na témach: Stavba tela nekvitnúcich rastlín (váženie digitálnou váhou, cloudové zdieľanie a spracovanie údajov, analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Povrch tela stavovcov (analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Výživa a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchanie živočíchov a človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Vylučovanie (interaktívne hlasovanie, bádateľsky orientovaná výučba), Živočíchy v okolí ľudských sídiel (práca s aplikáciami pre tablet, bádateľsky orientovaná výučba).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), analýzu videozáznamu (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie a tvorba jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (dynamické modelovanie) ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), videoanalýza pohybov (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (ikonografické modelovanie), ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), videoanalýza pohybov (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (ikonografické modelovanie), ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na aktualizáciu poznatkov a profesijných kompetencií učiteľov fyziky v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou digitálnych technológií s dôrazom na implementáciu do vzdelávania. Do vzdelávania budú zaradené digitálne nástroje pre podporu experimentovania a modelovania fyzikálnych javov na počítači smerom k vytvoreniu bádateľsky orientovaných žiackych aktivít, ktoré budú zamerané na reálny experiment v triede a v teréne zameraný na meranie s podporou počítača (meranie pomocou senzorov), videoanalýza pohybov (meranie pomocou počítača na videozázname), virtuálny experiment (využitie počítačových simulácií), využívanie jednoduchých počítačových modelov v grafickej podobe (ikonografické modelovanie), ako aj nástroje na podporu interaktivity a spätnej väzby (hlasovacie zariadenie) a nástroje formatívneho hodnotenia žiakov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická) a meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS, využitie 3D modelov krajiny pri analýze prírodných a socioekonomických javov, zber a spracovanie 3D dát), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí školy, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Atmosféra, hydrosféra (práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát s partnerskými školami, chemicko-fyzikálny rozbor vody, stanovenie kvality a potenciálneho využitia. Porovnanie s partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky (geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke – príprava, realizácia a vyhodnotenie, využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia sveta a humánna geografia (vyhľadávanie, spracovanie a interpretácia demografických a ekonomických dát o štátoch sveta dát do modernej grafiky, tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca v programe Google Earth, v tabuľkovom kalkulátore, v programe Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive a i.), Regionálna geografia Slovenska – terénne mapovanie – práca s 3D AiO tlačiarňou a skenerom (analýza a vyhodnotenie údajov o krajine), práca s Google maps ( trasovanie, meranie), vrstvou Panoramio–( práca s fotografiami), geokódovanie (priestorové zobrazovanie dát). voľba virtuálnych a fyzických 3D modelov krajiny a ich využitie pri vizualizácii krajinných javov, terénne mapovanie – zber informácií o obyvateľstve metódou dotazníkového prieskumu, práca s programom Excel (štatistické a kartografické vyhodnotenie dát), zmena využitia zeme – práca s Google Earth (vrstva Timelapse).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická) a meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS, využitie 3D modelov krajiny pri analýze prírodných a socioekonomických javov, zber a spracovanie 3D dát), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí školy, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Atmosféra, hydrosféra (práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát s partnerskými školami, chemicko-fyzikálny rozbor vody, stanovenie kvality a potenciálneho využitia. Porovnanie s partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky (geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke – príprava, realizácia a vyhodnotenie, využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia sveta a humánna geografia (vyhľadávanie, spracovanie a interpretácia demografických a ekonomických dát o štátoch sveta dát do modernej grafiky, tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca v programe Google Earth, v tabuľkovom kalkulátore, v programe Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive a i.), Regionálna geografia Slovenska – terénne mapovanie – práca s 3D AiO tlačiarňou a skenerom (analýza a vyhodnotenie údajov o krajine), práca s Google maps ( trasovanie, meranie), vrstvou Panoramio–( práca s fotografiami), geokódovanie (priestorové zobrazovanie dát). voľba virtuálnych a fyzických 3D modelov krajiny a ich využitie pri vizualizácii krajinných javov, terénne mapovanie – zber informácií o obyvateľstve metódou dotazníkového prieskumu, práca s programom Excel (štatistické a kartografické vyhodnotenie dát), zmena využitia zeme – práca s Google Earth (vrstva Timelapse).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická) a meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS, využitie 3D modelov krajiny pri analýze prírodných a socioekonomických javov, zber a spracovanie 3D dát), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí školy, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Atmosféra, hydrosféra (práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát s partnerskými školami, chemicko-fyzikálny rozbor vody, stanovenie kvality a potenciálneho využitia. Porovnanie s partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky (geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke – príprava, realizácia a vyhodnotenie, využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia sveta a humánna geografia (vyhľadávanie, spracovanie a interpretácia demografických a ekonomických dát o štátoch sveta dát do modernej grafiky, tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca v programe Google Earth, v tabuľkovom kalkulátore, v programe Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive a i.), Regionálna geografia Slovenska – terénne mapovanie – práca s 3D AiO tlačiarňou a skenerom (analýza a vyhodnotenie údajov o krajine), práca s Google maps ( trasovanie, meranie), vrstvou Panoramio–( práca s fotografiami), geokódovanie (priestorové zobrazovanie dát). voľba virtuálnych a fyzických 3D modelov krajiny a ich využitie pri vizualizácii krajinných javov, terénne mapovanie – zber informácií o obyvateľstve metódou dotazníkového prieskumu, práca s programom Excel (štatistické a kartografické vyhodnotenie dát), zmena využitia zeme – práca s Google Earth (vrstva Timelapse).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine – v interakcii človek a príroda. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická), meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí, pohyby Zeme, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky – geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke (využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia regiónov sveta (tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca s programom Google Earth, s tabuľkovým kalkulátorom, s programom Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive, tvorba kvízov a i. Vizualizácia a interpretácia demografických a ekonomických dát v modernej grafike. Regionálna geografia Slovenska – práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát medzi partnerskými školami, terénne mapovanie – zber, analýza a vyhodnotenie údajov o krajine, práca s programom Excel, Google maps, vrstvou Panoramio, Sway a Flow!Works a i), Miestna krajina (analýza jednotlivých zložiek prírody miestnej krajiny (atmosféra, hydrosféra, reliéf, biosféra a pedosféra) s využitím meteostanice, tabletov a jednoduchého prenosného technického vybavenia).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine – v interakcii človek a príroda. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická), meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí, pohyby Zeme, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky – geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke (využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia regiónov sveta (tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca s programom Google Earth, s tabuľkovým kalkulátorom, s programom Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive, tvorba kvízov a i. Vizualizácia a interpretácia demografických a ekonomických dát v modernej grafike. Regionálna geografia Slovenska – práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát medzi partnerskými školami, terénne mapovanie – zber, analýza a vyhodnotenie údajov o krajine, práca s programom Excel, Google maps, vrstvou Panoramio, Sway a Flow!Works a i), Miestna krajina (analýza jednotlivých zložiek prírody miestnej krajiny (atmosféra, hydrosféra, reliéf, biosféra a pedosféra) s využitím meteostanice, tabletov a jednoduchého prenosného technického vybavenia).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a na využívanie rôznych geografických nástrojov a IT technológií a pomocou nich hľadať súvislosti v krajine – v interakcii človek a príroda. Využitie bude preukázané napr. na témach: Mapovanie a zobrazovanie Zeme (určovanie miesta na mape pomocou geografických súradníc, mapa, mierka (číselná a grafická), meranie vzdialenosti a plochy na mapách a v teréne, práca s GPS), Planéta Zem (pozorovanie zdanlivej dráhy Slnka a jej grafické modelovanie, simulácia dopadu slnečného žiarenia v okolí, pohyby Zeme, určovanie časového rozdielu medzi partnerskými školami), Geografické exkurzie a vychádzky – geografická vychádzka v miestnej krajine a s tabletom v ruke (využívanie mobilných aplikácií aktívnou činnosťou žiakov v krajine), Regionálna geografia regiónov sveta (tematické a regionálne geopriestorové analýzy dát o štátoch sveta – práca s programom Google Earth, s tabuľkovým kalkulátorom, s programom Batchgeo, Gapminder, Map Maker Interactive, tvorba kvízov a i. Vizualizácia a interpretácia demografických a ekonomických dát v modernej grafike. Regionálna geografia Slovenska – práca s meteostanicou – analýza a porovnanie dát medzi partnerskými školami, terénne mapovanie – zber, analýza a vyhodnotenie údajov o krajine, práca s programom Excel, Google maps, vrstvou Panoramio, Sway a Flow!Works a i), Miestna krajina (analýza jednotlivých zložiek prírody miestnej krajiny (atmosféra, hydrosféra, reliéf, biosféra a pedosféra) s využitím meteostanice, tabletov a jednoduchého prenosného technického vybavenia).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na témy: Sústavy látok ( bádateľská metóda). Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov (vzdelávacie portály k téme Atóm, didaktické hry výučbové programy). Základy názvoslovia anorganických zlúčenín (didaktické hry). Chemická väzba a štruktúra látok (animácie). Energetické zmeny pri chemických reakciách (počítačom podporované laboratórium). Rýchlosť chemických reakcií (animácie, počítačom podporované laboratórium, využitie vizualizéra). Redoxné reakcie(praktické využitie redoxných dejov – animácie, využitie vizualizéra). Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (využitie vizualizéra na prezentáciu vlastností vybratých prvkov a ich zlúčenín, interaktívne cvičenia, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (projektové vyučovanie, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Biolátky (bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na témy: Sústavy látok ( bádateľská metóda). Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov (vzdelávacie portály k téme Atóm, didaktické hry výučbové programy). Základy názvoslovia anorganických zlúčenín (didaktické hry). Chemická väzba a štruktúra látok (animácie). Energetické zmeny pri chemických reakciách (počítačom podporované laboratórium). Rýchlosť chemických reakcií (animácie, počítačom podporované laboratórium, využitie vizualizéra). Redoxné reakcie(praktické využitie redoxných dejov – animácie, využitie vizualizéra). Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (využitie vizualizéra na prezentáciu vlastností vybratých prvkov a ich zlúčenín, interaktívne cvičenia, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (projektové vyučovanie, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Biolátky (bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na témy: Sústavy látok ( bádateľská metóda). Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov (vzdelávacie portály k téme Atóm, didaktické hry výučbové programy). Základy názvoslovia anorganických zlúčenín (didaktické hry). Chemická väzba a štruktúra látok (animácie). Energetické zmeny pri chemických reakciách (počítačom podporované laboratórium). Rýchlosť chemických reakcií (animácie, počítačom podporované laboratórium, využitie vizualizéra). Redoxné reakcie(praktické využitie redoxných dejov – animácie, využitie vizualizéra). Prvky a ich anorganické zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (využitie vizualizéra na prezentáciu vlastností vybratých prvkov a ich zlúčenín, interaktívne cvičenia, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Charakteristika a rozdelenie organických látok a základy ich názvoslovia (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (projektové vyučovanie, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Biolátky (bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové vyučovanie k téme Voda). Štruktúra látok. Periodická sústava chemických prvkov (vzdelávacie portály k téme Atóm, didaktické hry Názvy a značky prvkov). Chemické reakcie (počítačové modelovanie chemických reakcií). Niektoré chemické prvky a ich zlúčeniny (využitie vizualizéra na prezentáciu vlastností vybratých prvkov a ich zlúčenín, interaktívne cvičenia, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Kyseliny, hydroxidy a soli (bádateľská metóda vo výučbe témy Kyseliny, zásady a soli, využitie počítačom podporovaného laboratória, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Redoxné reakcie (praktické využitie redoxných dejov – animácie, využitie vizualizéra). Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách (využitie vizualizéra v téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie, počítačom podporované laboratórium, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, bádateľská metóda). Uhľovodíky (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Deriváty uhľovodíkov (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Biolátky (bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie). Chémia a spoločnosť(bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové vyučovanie k téme Voda). Štruktúra látok. Periodická sústava chemických prvkov (vzdelávacie portály k téme Atóm, didaktické hry Názvy a značky prvkov). Chemické reakcie (počítačové modelovanie chemických reakcií). Niektoré chemické prvky a ich zlúčeniny (využitie vizualizéra na prezentáciu vlastností vybratých prvkov a ich zlúčenín, interaktívne cvičenia, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Kyseliny, hydroxidy a soli (bádateľská metóda vo výučbe témy Kyseliny, zásady a soli, využitie počítačom podporovaného laboratória, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Redoxné reakcie (praktické využitie redoxných dejov – animácie, využitie vizualizéra). Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách (využitie vizualizéra v téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie, počítačom podporované laboratórium, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, bádateľská metóda). Uhľovodíky (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Deriváty uhľovodíkov (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Biolátky (bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie). Chémia a spoločnosť(bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové vyučovanie k téme Voda). Štruktúra látok. Periodická sústava chemických prvkov (vzdelávacie portály k téme Atóm, didaktické hry Názvy a značky prvkov). Chemické reakcie (počítačové modelovanie chemických reakcií). Niektoré chemické prvky a ich zlúčeniny (využitie vizualizéra na prezentáciu vlastností vybratých prvkov a ich zlúčenín, interaktívne cvičenia, didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Kyseliny, hydroxidy a soli (bádateľská metóda vo výučbe témy Kyseliny, zásady a soli, využitie počítačom podporovaného laboratória, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia). Redoxné reakcie (praktické využitie redoxných dejov – animácie, využitie vizualizéra). Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách (využitie vizualizéra v téme Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie, počítačom podporované laboratórium, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, bádateľská metóda). Uhľovodíky (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Deriváty uhľovodíkov (didaktické hry, využitie nástrojov formatívneho hodnotenia, vizualizér, interaktívna tabuľa, interaktívne pracovné listy). Biolátky (bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie). Chémia a spoločnosť(bádateľská metóda vo výučbe chémie, projektové vyučovanie, interaktívne cvičenia, formatívne hodnotenie).
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UKF)

Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UKF)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pokročilejšie techniky programovania a najnovšie trendy v oblasti vývoja aplikácií. Dôraz bude kladený na praktickú využiteľnosť získaných programátorských znalostí a zručností – najmä však na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi. Vzhľadom na rozšírenie mobilných platforiem bude súčasťou vzdelávania aj časť venovaná špecifikám vývoja aplikácií pre mobilné platformy – využije sa pri tom softvérová platforma MIT App Inventor 2.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UMB)

Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UMB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pokročilejšie techniky programovania a najnovšie trendy v oblasti vývoja aplikácií. Dôraz bude kladený na praktickú využiteľnosť získaných programátorských znalostí a zručností – najmä však na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi. Vzhľadom na rozšírenie mobilných platforiem bude súčasťou vzdelávania aj časť venovaná špecifikám vývoja aplikácií pre mobilné platformy – využije sa pri tom softvérová platforma MIT App Inventor 2.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UNIZA)

Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UNIZA)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pokročilejšie techniky programovania a najnovšie trendy v oblasti vývoja aplikácií. Dôraz bude kladený na praktickú využiteľnosť získaných programátorských znalostí a zručností – najmä však na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi. Vzhľadom na rozšírenie mobilných platforiem bude súčasťou vzdelávania aj časť venovaná špecifikám vývoja aplikácií pre mobilné platformy – využije sa pri tom softvérová platforma MIT App Inventor 2.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UPJŠ)

Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na pokročilejšie techniky programovania a najnovšie trendy v oblasti vývoja aplikácií. Dôraz bude kladený na praktickú využiteľnosť získaných programátorských znalostí a zručností – najmä však na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania. Jednotlivé techniky a koncepty budú prezentované vo forme gradovaných a vizuálne orientovaných úloh v niektorom z moderných programovacích jazykov využívanom v praxi. Vzhľadom na rozšírenie mobilných platforiem bude súčasťou vzdelávania aj časť venovaná špecifikám vývoja aplikácií pre mobilné platformy – využije sa pri tom softvérová platforma MIT App Inventor 2.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS MI)

Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS MI)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri spracovaní informácií z existujúcich webových portálov zameraných na vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl. Učitelia ZŠ budú vedieť vytvárať interaktívny test a ľubovoľnú vzdelávaciu aktivitu v slobodnom softvéri, naučia žiakov používať slobodný softvér pre tvorbu a úpravu bitmapového obrázka, budú vedieť upravovať fotografie, spracovať zvuk a rôzne efekty pre prezentáciu fotografií vytvorených v školskom prostredí. Budú vedieť spracovať video záznam vytvorený v školskom prostredí, konvertovať video záznam na rôzne formáty, vedieť video záznamy spájať a strihať, doplniť ho titulkami, publikovať ho a zdieľať. Následne budú vytvárať, aktualizovať a spravovať vlastný webový obsah a umiestniť ho na free server.
contact: Ing. Marek Mazur, vzdelavanie@itakademia.sk, +421566872833
No terms
Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS PN)

Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS PN)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri spracovaní informácií z existujúcich webových portálov zameraných na vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl. Učitelia ZŠ budú vedieť vytvárať interaktívny test a ľubovoľnú vzdelávaciu aktivitu v slobodnom softvéri, naučia žiakov používať slobodný softvér pre tvorbu a úpravu bitmapového obrázka, budú vedieť upravovať fotografie, spracovať zvuk a rôzne efekty pre prezentáciu fotografií vytvorených v školskom prostredí. Budú vedieť spracovať video záznam vytvorený v školskom prostredí, konvertovať video záznam na rôzne formáty, vedieť video záznamy spájať a strihať, doplniť ho titulkami, publikovať ho a zdieľať. Následne budú vytvárať, aktualizovať a spravovať vlastný webový obsah a umiestniť ho na free server.
contact: Ing. Miriam Rajčanová, vzdelavanie@itakademia.sk, +421337352825
No terms
Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS BB)

Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS BB)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri spracovaní informácií z existujúcich webových portálov zameraných na vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl. Učitelia ZŠ budú vedieť vytvárať interaktívny test a ľubovoľnú vzdelávaciu aktivitu v slobodnom softvéri, naučia žiakov používať slobodný softvér pre tvorbu a úpravu bitmapového obrázka, budú vedieť upravovať fotografie, spracovať zvuk a rôzne efekty pre prezentáciu fotografií vytvorených v školskom prostredí. Budú vedieť spracovať video záznam vytvorený v školskom prostredí, konvertovať video záznam na rôzne formáty, vedieť video záznamy spájať a strihať, doplniť ho titulkami, publikovať ho a zdieľať. Následne budú vytvárať, aktualizovať a spravovať vlastný webový obsah a umiestniť ho na free server.
contact: Mgr. Stanislav Slačka, vzdelavaniesvs@itakademia.sk, +421484231757
No terms
Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS LM)

Využívanie IKT na 2. stupni základných škôl (CVTI SR - ŠVS LM)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí pri spracovaní informácií z existujúcich webových portálov zameraných na vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl. Učitelia ZŠ budú vedieť vytvárať interaktívny test a ľubovoľnú vzdelávaciu aktivitu v slobodnom softvéri, naučia žiakov používať slobodný softvér pre tvorbu a úpravu bitmapového obrázka, budú vedieť upravovať fotografie, spracovať zvuk a rôzne efekty pre prezentáciu fotografií vytvorených v školskom prostredí. Budú vedieť spracovať video záznam vytvorený v školskom prostredí, konvertovať video záznam na rôzne formáty, vedieť video záznamy spájať a strihať, doplniť ho titulkami, publikovať ho a zdieľať. Následne budú vytvárať, aktualizovať a spravovať vlastný webový obsah a umiestniť ho na free server.
contact: Ing. Ladislav Staroň, vzdelavanie@itakademia.sk, +421445526221
No terms
Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť (CVTI SR)

Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť (CVTI SR)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na: - vymedzenie špecifík prípravy na profesie v IT sektore, odborom a praxou požadované profily absolventov, - oboznámenie so zásadami bádateľsky orientovanej výučby, nástrojmi hodnotenia digitálnej a vedeckej gramotnosti, - prezentovanie úspešných inovácií vzdelávacieho procesu s merateľným dopadom na výsledky žiakov, - ozrejmenie komplementarity projektových aktivít a stratégie pre dosiahnutie merateľných ukazovateľov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms
Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť (UPJŠ)

Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť (UPJŠ)


annotation:
Vzdelávanie bude zamerané na: - vymedzenie špecifík prípravy na profesie v IT sektore, odborom a praxou požadované profily absolventov, - oboznámenie so zásadami bádateľsky orientovanej výučby, nástrojmi hodnotenia digitálnej a vedeckej gramotnosti, - prezentovanie úspešných inovácií vzdelávacieho procesu s merateľným dopadom na výsledky žiakov, - ozrejmenie komplementarity projektových aktivít a stratégie pre dosiahnutie merateľných ukazovateľov.
contact: RNDr. Jozef Sekerák, PhD., vzdelavanie@itakademia.sk, +421552341285
No terms