Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB)


Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.


Termíny pre aktuálnu aktivitu


Termín Miesto Voľné miesta Cieľová skupina
od: 05.02.2020 (15:00)
do: 19.03.2020 (16:30)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
6 WEB 3. Žiaci 4. až 9 . ročníka základných škôl

prebieha

od: 06.02.2020 (14:00)
do: 31.03.2020 (15:30)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
6 ROBOTIKA 3. Žiaci 3. až 7. ročníka základných škôl.

prebieha

od: 31.03.2020 (14:00)
do: 12.05.2020 (15:30)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
12 3D TLAČ 4 Žiaci 5-9. ročníka základných škôl, sekunda- kvarta 8.ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
Prihlásiť sa
od: 02.04.2020 (14:00)
do: 12.05.2020 (15:30)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
10 ROBOTIKA 4 .Žiaci 3. až 7. ročníka základných škôl.
Prihlásiť sa
od: 15.04.2020 (14:00)
do: 20.05.2020 (15:30)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
12 WEB 4.Žiaci 4. až 9 . ročníka základných škôl
Prihlásiť sa