Registračný portál

Prihlasovanie sa, evidencia účastí na vzdelávacích aktivitách a testovaniach ...

Nový používateľ


POZOR! Vytvorením účtu budete mať prístup LEN k výstupom projektu (metodiky, predmety). CEZ TENTO ÚČET SA NIE JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ NA VZDELÁVACIE AKTIVITY PROJEKTU. Požiadať o vytvorenie konta pre vzdelávacie aktivity je možné na tomto mieste.

Používateľ s daným e-mailom už existuje.
Prihláste sa pomocou Vašich prihlasovacích údajov pomocou formulára "Vstup do portálu".
Ak nepoznáte Vaše prihlasovacie údaje, nechajte si ich poslať na e-mail pomocou formulára "Zabudli ste heslo?"
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk       www.employment.gov.sk/sk/esf/