vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť Inovácia prírodovedného a technické ho vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore