Registračný portál

Evidencia účastí na vzdelávacích aktivitách a testovaniach ...

Portál IT Akadémia

Informácie o projekte IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie ...

Zobraziť

Metodiky

Prístup k výstupom projektu pre učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ.

Prihlásiť Nové konto


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk       www.employment.gov.sk/sk/esf/