Registračný portál

Prihlasovanie sa, evidencia účastí na vzdelávacích aktivitách a testovaniach ...

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR - ŠVS BB)


Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.
logo

Názov/Cieľová skupina Termín Miesto Voľné miesta
MS Excel a jeho použitie vo vyučovacom procese "Praktické ukážky tvorby učebných podkladov (vypocty, tabulky, grafy) na vyučovaciu hodinu MATEMATIKY, FYZIKY, GEOGRAFIE, EKONOMIKY."
učitelia
od: 31.05.2022 (13:30)
do: 31.05.2022 (15:00)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
40
Prihlásiť sa
MS FORMS-úvod do tvorby formulárov a kvízov
učitelia
od: 16.06.2022 (13:30)
do: 16.06.2022 (15:00)
Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)
39
Prihlásiť sa