Registračný portál

Evidencia účastí na vzdelávacích aktivitách a testovaniach ...

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR - ŠVS BB)


Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.
logo

Názov/Cieľová skupina Termín Miesto Voľné miesta